Realizace - tesařství

Nymburk, kostel sv. Jiljí

oprava krovu a výměna střešního pláště věže kostela

HK, RD Tichá ulice čp.243/7

rekonstrukce střešní krytiny včetně tesařských a klempířských konstrukcí

Předměřice, dům služeb čp. 123

rekonstrukce střešní krytiny včetně tesařských a klempířský konstrukcí

Předměřice, dům služeb čp.123

rekonstrukce střešní krytiny včetně tesařských a klempířský konstrukcí

Budenice, hrobka Kinských

rekonstrukce střešní krtytiny vč. tesařských a klempířský prací

Rekonstrukce objektu čp.126 v Žirči

dodávka a montáž střešní krytiny, klempířských konstrukcí a tesařské konstrukce

zámek Litomyšl

kompletní rekonstrukce střešní krtytiny vč. tesařských a klempířský prací

Vysoké Mýto, Pražská brána

tesařské, klempířské a pokrývačské práce na opravě střešní krytiny věže Pražské brány

Kostelec nad Orlicí, Komenského 266

dodávka a montáž klempířských konstrukcí, střešní krytiny z Cu falcovaného plechu, tesařské konstrukce

Kostel sv. Markéty, Městec Králové

Generální dodávka prací

oprava krovu nad  lodí a presbyteriem, výměna střešního pláště, dodávka a montáž kamenného kříže na hlavním portálu a křížku presbytáře

Klášter sv. Voršily, Kutná Hora

Generální dodávka prací

oprava fasády a klempířských prací na lucerně, složité řešení detailů krytiny na tympanonech, náročné tesařské práce včetně statického zajištění výměn, zejména nároží objektu

Špindlerův Mlýn, hotel Palace

stavební úpravy hotelu Palace - realizace tesařských a klempířských konstrukcí

Kutná Hora, Celnice

montáž klempířských konstrukcí a střešní  krytiny z břidlice

Chlumec nad Cidlinou, Riegrova 220

rekonstrukce střechy

- tesařské konstrukce

- klempířské prvky, dodávka a montáž střešních oken

- výměna krytiny 

Kostel sv. Anny, Hradec Králové - Kukleny

Generální dodávka prací

obnova jižního průčelí a oprava střech obou věží kostela 

Hořice, vila čp.706

rekonstruce střechy

 - dodávka a montáž tesařských konstrukcí, klempířských prvků, střešní krytiny z Al falcované šablony 29x29 cm

 - dodávka a montáž světlíku

 

Litomyšlská brána - velká a malá věž, Vysoké Mýto

Generální dodávka prací

obnova střešního pláště velké a malé věže

 

Chrudim, Okresní státní zastupitelství

rekostrukce střešního pláště - tesařské konstrukce, dodávka a montáž střešní krytiny z Al falcovaných šablon 29x29 cm, falcovaného Al plechu tl.0,7 mm na pultové střeše a plechové krytiny na kopulích.

Hradec Králové Rusek, škola

oprava střechy včetně komínů 

- demontáž stávající krytiny

- klempířské konstrukce - montáž nové krytiny PREFALZ z Al falcované šablony, Al plechu tl. 0,7 mm

VD Les Království, obnova NKP

tesařské konstrukce krovů, pokrývačské a klempířské práce

rekonstrukce objektů:

SO01 - bývalý dům hrázného - režný prejz, věž - glazovaný prejz
SO02 - hospodářský objekt - bobrovka 
SO06 - šoupátková věž - glazovaný prejz
SO07 a 08 - levá a pravá průjezdová brána - glazovaný prejz

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nechanice

oprava krovu a výměna střešní krytiny věže kostela

Kostel sv. Šimona a Judy, Vitice

rekonstrukce věže kostela - oprava krovu a výměna střešní krytiny, nová krytina Cu plech tl. 0,55 mm

 

České Libchavy, obecní úřad

Výstavba nového objetku - SO02 a SO03

 - tesařské konstrukce, krov 

 - klempířské konstrukce, PZ plech s povrchovou úpravou

 - pokrývačské práce, krytina Bramac Tegalit - ebenově černá

Hasičská zbrojnice, Vraclav

oprava krovu a střešního pláště

Kostel sv. Máří Magdalény, Chlumín

1. etapa - oprava krovu a střešního pláště

2. etapa - oprava exteriéru věže

Kostel sv. Vavřince, Teplice nad Metují

 obnova báně a střechy kostela – tesařské, klempířské konstrukce (krytina Al Prefa)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

oprava střech - hlavní loď, presbytář, boční lodě - výměna střešní krytiny za pálenou krytinu ANTICO, na bočních lodích - falcovaná CU krytina z tabulí, oprava krovů

Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Generální dodávka prací

úplná rekonstrukce střech kostela - presbytář, pokladnice, hlavní loď, jižní a severní věž, práce probíhají dle finančních možností již od roku 2010,  dokončení v roce 2017 

 

 

 

Boni Pueri Hradec Králové

 Generální dodávka prací

kompletní rekonstrukce střechy včetně vnitřních prostor

Konvent Philip Morris ČR, Kutná Hora

Generální dodávka stavby

 

I.etapa - rok 2015 - centrální věž Konventu

II. etapa - rok 2016 - vrchní sedlová střecha Konventu

III. etapa - rok 2017 - boční loď Konventu - západní strana

IV. etapa - rok 2018 - boční loď Konventu - východní strana

Kostel sv. Mikuláše, Vraclav

Generální dodávka prací

pokládka přírodní štípané břidlice, náročné detaily zejména na středové helmici,

oprava fasády včetně kamenických prací a rekonstrukce vstupních dveří

Heřmanův Městec - Medov

tesařské konstrukce - opravy tesařských konstrukcí (odbourání - uvolnění zdiva kolem zhlaví trámů, sanační práce na konstrukci stropu, klempířské konstrukce - použití ZN-Ti plechu, pokládka nové střešní krytiny - Tondach

 

Kostel Všech Svatých, Stojice

výměna střešní krytiny za krytinu TONDACH – bobrovka, souvisejících klempířských konstrukcí z Cu, nové plechové krytiny sanktusníkové věžičky z Cu plechu

Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Generální dodávka prací

oprava střechy, hospodářské stavení č.p. 7

 

Deštné v Orlických horách, chalupa Šediviny

provedení klempířských a tesařských prací, klempířské konstrukce - materiál PREFALZ 

 

Bílá věž, Hradec Králové

provedení tesařských a klempířských prací, tesařské konstrukce - nové ručně hoblované prvky, klempířské konstrukce - použití Cu plechu, tl. 0,63 mm

Kostel Sv. Stanislava, Smidary

celková rekonstrukce střešního pláště, oprava krovu, nová krytina z pálených bobrovek, klempířské práce z mědi

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Lány na Důlku

oprava konstrukce střechy,  tesařské práce, pokrývačské práce - krytina bobrovka TONDACH režná, krytí na šupinu, klempířské práce - Cu plech, tloušťka 0,55 mm + hromosvod

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

kompletní oprava boční lodi – klempířské práce z CU plechu, krytina přírodní břidlice – šupina vel. 30/25, šestiúhelník - hlubinná těžba – dodavatel fa Magog (SRN), tesařské opravy krovu (tradiční tesařské spoje)

Kosičky, RD

tesařské, klempířské a pokrývačské práce, klempířské konstrukce - využití plechu TiZn rš. 400 mm a 330 mm, pokrývačské konstrukce - pálená taška Tondach - Brněnka 14, režná

 

Kostel sv. Petra a Pavla, Chotěvice

oprava střechy kostela, stavební, tesařské, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, chemické ošetření krovu a lešení

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Uhersko

celková oprava krovu, konstrukce klempířské - použití Cu plechu tl. 0,6 mm, rš. 670 mm, krytiny tvrdé - krytina Bramac, taška bobrovka, pálená, režná, šupinové krytí

 

Kostel sv. Gottharda, Hořice v Podkrkonoších

obnova střechy kostela –oprava krovu hlavní lodi, presbytáře a věže, klempířské práce na lodi z CU plechu, věž oplechována z AL plechu Prefalz barvy červené, krytina na střeše lodi a presbytáře z pálené bobrovky TONDACH

 

Hrobka H 108 Familie Jerie, Vrchlabí

stavební práce - statické zajištění objektu hrobky – oprava a výměna krovu a střešního pláště ( břidlicové šablony ) vč. svodů a žlabů, oprava koruny zdiva

Kostel Zvěstování Panny Marie, Heřmanův Městec

demontáž stávající krytiny vč. bednění, montáž nového bednění a provizorní zakrytí střechy lodi kostela,  pokrývačské práce - břidlice, klempířské práce - titanzinkový plech

 

Kostel sv. Petra, Plotiště nad Labem

oprava římsy, výměna střešního pláště lodi, presbyteria a sakristie. Klempířské práce - Cu plech a pokrývačské práce - bobrovka, šupinové krytí, skládání na sucho

 

Kostel Panny Marie de Sale, Jičín

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu věže a lodi, nová krytina věže z CU plechu, dodávka nového kříže vč. zlacení, oprava fasády objektu, nová střecha lodi z pálené bobrovky, dále nová plechová krytina na přístavcích

 

Kostel sv. Václava, Veliš

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a střešní krytiny lodi vč. sanktusníku a hlavní věže

Kostel sv. Ducha, Broumov

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a střešní krytiny

 

Kostel Sv. Jakuba, Dolní Lánov

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a výměna střešní krytiny 

Kostel sv. Jakuba, Paběnice

Generální dodávka stavby 

 

oprava krovu a výměna střešní krytiny

BD Wonkova, Hradec Králové

Oprava střechy včetně výměny poškozených krovů.

 

Obchodní akademie Hradec Králové

Generální dodávka stavby

 

celková rekonstrukce střešního pláště

 

Zámek Bon Repos, Stará Lysá

Generální dodávka prací

 

rekonstrukce střešního pláště

 

Hartigovský pavilon, Pražský Hrad

Generální dodávka stavby

 

významná referenční zakázka - oprava stávajícího krovu
 

 

Kostel sv. Vavřince, Uhřínov p. Deštnou

Generální dodávka opravy střechy věže 

 

výjimečnost opravy - celá původní věž byla zdemontována, provedena výroba nové konstrukce krovu, následná montáž "na zemi" vč. oplechování, poté za pomoci jeřábové techniky osazení věže ve dvou částech na původní místo 

 

© 2021 Střechy, pokrývačství, klempířství, odvětrávané plechové fasády - firma PARIO Hradec Králové

 

 

 

Created by Roman Kunert and his team | Powered by PublicMC | Supported by MediaMC | © 2005 - 2024