Realizace - opravy památek

Nymburk, kostel sv. Jiljí

oprava krovu a výměna střešního pláště věže kostela

Budenice, hrobka Kinských

rekonstrukce střešní krtytiny vč. tesařských a klempířský prací

zámek Litomyšl

kompletní rekonstrukce střešní krtytiny vč. tesařských a klempířský prací

Zdeslavice, kaplička

Generální dodávka prací

oprava krovu, výměna střešní krytiny, klempířské prvky, výroba nové makovice

Kostel sv. Markéty, Městec Králové

Generální dodávka prací

oprava krovu nad  lodí a presbyteriem, výměna střešního pláště, dodávka a montáž kamenného kříže na hlavním portálu a křížku presbytáře

Klášter sv. Voršily, Kutná Hora

Generální dodávka prací

oprava fasády a klempířských prací na lucerně, složité řešení detailů krytiny na tympanonech, náročné tesařské práce včetně statického zajištění výměn, zejména nároží objektu

Hradec Králové, UHK budova B

rekonstrukce stávající střešní konstrukce včetně sanace krovu a souvisejících klempířských prací

Kostel sv. Anny, Hradec Králové - Kukleny

Generální dodávka prací

obnova jižního průčelí a oprava střech obou věží kostela 

Litomyšlská brána - velká a malá věž, Vysoké Mýto

Generální dodávka prací

obnova střešního pláště velké a malé věže

 

VD Les Království, obnova NKP

tesařské konstrukce krovů, pokrývačské a klempířské práce

rekonstrukce objektů:

SO01 - bývalý dům hrázného - režný prejz, věž - glazovaný prejz
SO02 - hospodářský objekt - bobrovka 
SO06 - šoupátková věž - glazovaný prejz
SO07 a 08 - levá a pravá průjezdová brána - glazovaný prejz

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nechanice

oprava krovu a výměna střešní krytiny věže kostela

Kostel sv. Šimona a Judy, Vitice

rekonstrukce věže kostela - oprava krovu a výměna střešní krytiny, nová krytina Cu plech tl. 0,55 mm

 

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

výměna plechové krytiny z měděných tabulí o rozměrech 1000 x 700 mm

Hasičská zbrojnice, Vraclav

oprava krovu a střešního pláště

Kostel sv. Máří Magdalény, Chlumín

1. etapa - oprava krovu a střešního pláště

2. etapa - oprava exteriéru věže

Zámek, Dobřenice

Generální dodávka prací 

 

výměna stávající střešní krytiny z šablon Cembrit za plechové šablony z AL plechu PREFA

Stará pošta, Praha Běchovice

oprava a doplnění krovu a výměna střešní krytiny s klempířskými prvky

Kostel sv. Vavřince, Teplice nad Metují

 obnova báně a střechy kostela – tesařské, klempířské konstrukce (krytina Al Prefa)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

oprava střech - hlavní loď, presbytář, boční lodě - výměna střešní krytiny za pálenou krytinu ANTICO, na bočních lodích - falcovaná CU krytina z tabulí, oprava krovů

Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Generální dodávka prací

úplná rekonstrukce střech kostela - presbytář, pokladnice, hlavní loď, jižní a severní věž, práce probíhají dle finančních možností již od roku 2010,  dokončení v roce 2017 

 

 

 

Konvent Philip Morris ČR, Kutná Hora

Generální dodávka stavby

 

I.etapa - rok 2015 - centrální věž Konventu

II. etapa - rok 2016 - vrchní sedlová střecha Konventu

III. etapa - rok 2017 - boční loď Konventu - západní strana

IV. etapa - rok 2018 - boční loď Konventu - východní strana

Kostel sv. Mikuláše, Vraclav

Generální dodávka prací

pokládka přírodní štípané břidlice, náročné detaily zejména na středové helmici,

oprava fasády včetně kamenických prací a rekonstrukce vstupních dveří

Heřmanův Městec - Medov

tesařské konstrukce - opravy tesařských konstrukcí (odbourání - uvolnění zdiva kolem zhlaví trámů, sanační práce na konstrukci stropu, klempířské konstrukce - použití ZN-Ti plechu, pokládka nové střešní krytiny - Tondach

 

Kostel Všech Svatých, Stojice

výměna střešní krytiny za krytinu TONDACH – bobrovka, souvisejících klempířských konstrukcí z Cu, nové plechové krytiny sanktusníkové věžičky z Cu plechu

Zvonice u kostela sv.Vavřince, Vysoké Mýto

Generální dodávka prací

nová střešní krytina

 

 

 

Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Generální dodávka prací

oprava střechy, hospodářské stavení č.p. 7

 

Hrad Kost, Bibrštejnský palác

V roce 2016 byl na Bibrštejnském paláci zhotoven nový střešní plášť. Byly provedeny tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Na klempířské konstrukce byl použit Cu plech. Střešní krytina - přírodní štípaná břidlice, dovoz Španělsko. Jednoduché krytí šupinou o velikosti kamene 30/25 cm.

 

Kostnice, Kutná Hora

výměna střešní krytiny z přírodní štípané břidlice a související klempířské konstrukce z Cu plechu na vstupní části 

 

Domov sv. Josefa, Žíreč

nový střešní plášť na objektech pivovaru a fary, klempířské konstrukce za použití Cu plechu

- ocenění objektu Pivovaru: Cena Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů 2015, 2. místo v kategorii Nejlepší pokrývačské dílo roku 2015

Arciděkanství - farní budova, Kutná Hora

obnova střech, po etapách, vykládané úžlabí z bobrovek TONDACH

BD Hradec Králové, Mostecká ulice

demontáž plechové krytiny a oplechování, provedeny tesařské, klempířské a pokrývačské práce, klempířské konstrukce - využití Al plechu Prefa tl. 0,7 mm, antracit a TiZn plechu tl. 0,7 mm, předzvětralý modrošedý,  pokrývačské konstrukce - krytina TONDACH, taška STODO 12, měděná engoba

 

Bílá věž, Hradec Králové

provedení tesařských a klempířských prací, tesařské konstrukce - nové ručně hoblované prvky, klempířské konstrukce - použití Cu plechu, tl. 0,63 mm

Kostel Sv. Stanislava, Smidary

celková rekonstrukce střešního pláště, oprava krovu, nová krytina z pálených bobrovek, klempířské práce z mědi

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Lány na Důlku

oprava konstrukce střechy,  tesařské práce, pokrývačské práce - krytina bobrovka TONDACH režná, krytí na šupinu, klempířské práce - Cu plech, tloušťka 0,55 mm + hromosvod

Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad

kompletní oprava boční lodi – klempířské práce z CU plechu, krytina přírodní břidlice – šupina vel. 30/25, šestiúhelník - hlubinná těžba – dodavatel fa Magog (SRN), tesařské opravy krovu (tradiční tesařské spoje)

Kostel sv. Petra a Pavla, Chotěvice

oprava střechy kostela, stavební, tesařské, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, chemické ošetření krovu a lešení

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Generální dodávka stavby

postupná oprava fasád, rekonstrukce střešního pláště, jak věže (měděná krytina), tak lodi (přírodní břidlice), restaurátorské práce

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Uhersko

celková oprava krovu, konstrukce klempířské - použití Cu plechu tl. 0,6 mm, rš. 670 mm, krytiny tvrdé - krytina Bramac, taška bobrovka, pálená, režná, šupinové krytí

 

Kostel sv. Gottharda, Hořice v Podkrkonoších

obnova střechy kostela –oprava krovu hlavní lodi, presbytáře a věže, klempířské práce na lodi z CU plechu, věž oplechována z AL plechu Prefalz barvy červené, krytina na střeše lodi a presbytáře z pálené bobrovky TONDACH

 

Vila - oprava věže, Ústí nad Orlicí

oprava věže a střechy vily, klempířské práce - použití Zn-Ti plechu 0,7 mm (předzvětralý, modrošedý) Rheinzink, u specielních prvků - z hlubokotažného titanzinku, demontáž stávajícího oplechování, provedení nového oplechování na střeše věže, žlab a svody, atypické klempířské prvky jsou vyráběné ve vlastní klempířské dílně (např. nároží), tvrdé krytiny - Eternit, červená barva, atypická velikost použitých šablon ve velikosti a tvaru podle poskytnutých rozměrů původní krytiny

 

Hrobka H 108 Familie Jerie, Vrchlabí

stavební práce - statické zajištění objektu hrobky – oprava a výměna krovu a střešního pláště ( břidlicové šablony ) vč. svodů a žlabů, oprava koruny zdiva

Pošta, Chrudim

oprava střešní krytiny - I. etapa: střešní pláště - skládaná krytina na sucho - pálená krytina Jirčanka TONDACH a další související práce,  II. etapa: centrální věž a boční křídla – krytina z přírodní štípané břidlice, pasířské opravy a doplnění chybějících či poškozených prvků,  III. etapa: stropní konstrukce – zateplení podlahy půdního prostoru

 

Kostel Zvěstování Panny Marie, Heřmanův Městec

demontáž stávající krytiny vč. bednění, montáž nového bednění a provizorní zakrytí střechy lodi kostela,  pokrývačské práce - břidlice, klempířské práce - titanzinkový plech

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Grunta

oprava konstrukce střechy lodi kostela, pokrývačské práce- tvrdá krytina TONDACH, pražský prejz na sucho režný, klempířské práce - Cu plech, tloušťka 0,55 mm

 

Kostel sv. Petra, Plotiště nad Labem

oprava římsy, výměna střešního pláště lodi, presbyteria a sakristie. Klempířské práce - Cu plech a pokrývačské práce - bobrovka, šupinové krytí, skládání na sucho

 

Kostel Panny Marie de Sale, Jičín

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu věže a lodi, nová krytina věže z CU plechu, dodávka nového kříže vč. zlacení, oprava fasády objektu, nová střecha lodi z pálené bobrovky, dále nová plechová krytina na přístavcích

 

Kostel sv. Jiří Mučedníka, Radošť

Generální dodávka prací

 

oprava střechy a stropu 

 

Kostel sv. Václava, Veliš

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a střešní krytiny lodi vč. sanktusníku a hlavní věže

Rekreační letovisko Studánka, Rychnov nad Kněžnou

celková rekonstrukce památkově chráněných objektů letoviska

Kostel sv. Ducha, Broumov

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a střešní krytiny

 

Kostel Sv. Jakuba, Dolní Lánov

Generální dodávka stavby

 

oprava krovu a výměna střešní krytiny 

Kostel sv. Jakuba, Paběnice

Generální dodávka stavby 

 

oprava krovu a výměna střešní krytiny

Areál domova sv. Josefa v Žírči – kostel sv. Anny

veškeré klempířské práce provedeny z měděného plechu Cu tl. 0,55 mm, bez jakékoli úpravy povrchu, pokrývačské práce z pálené krytiny TONDACH, francouzská taška režná, reliéf (ornament) s povrchovou úpravou engoba

 

Kostel sv. Václava, Horní Beřkovice

celková rekonstrukce střešního pláště, tesařské práce (laťování, bednění), klempířské práce – použití Al plechu PREFA tl. 0,7 mm, oplechování věže z PREFALZU, tvrdé krytiny – TONDACH, taška bobrovka režná, šupinové krytí vč. doplňků 

Městský úřad, Desná

Generální dodávka prací

 

Obchodní akademie Hradec Králové

Generální dodávka stavby

 

celková rekonstrukce střešního pláště

 

Zámek, Poděbrady

rekonstrukce střech jižního a západního křídla křídla - tesařské, pokrývačské a klempířské práce, nová krytina z prejzů Tondach do malty, použito závěsné lešení FOX 

 

Kostel sv. Jiří a Martina, Martinkovice

Generální dodávka stavby

 

oprava střešního pláště lodi 

 

Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo

 významný historický objekt v centru Znojma

Zámek Bon Repos, Stará Lysá

Generální dodávka prací

 

rekonstrukce střešního pláště

 

Kaple Panny Marie Sněžné, Hvězda

Generální dodávka prací

 

oprava poškozeného krovu, nová krytina z měděného plechu

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Skuteč

Generální dodávka stavby

 

oprava střešního pláště 

 

Kostel Sv. Vavřince, Vysoké Mýto

Generální dodávka prací 

 

oprava střešní krytiny

 

Lékárna, Jilemnice

Generální dodávka stavby

 

oprava centrální věže

Palmová zahrada, Hradec Králové

klempířské konstrukce z Cu plechu, tvrdé krytiny – materiál přírodní štípaná břidlice, čtverec 30x30 s obloukovým řezem

 

Prachárna, Chrudim

Generální dodávka prací

 

historický objekt, součást původního hradebního opevnění města 

Klicperovo divadlo, Hradec Králové

kameninová bobrovka, v části plochy použita na ramenátech oblá bobrovka (vyrobená na zakázku)

 

Hartigovský pavilon, Pražský Hrad

Generální dodávka stavby

 

významná referenční zakázka - oprava stávajícího krovu
 

 

Židovská synagoga, Hradec Králové

Generální dodávka stavby 


celková rekonstrukce celé kopule, klempířské prvky z mědi, zhotovení replik původních ozdobných prvků. Osazena nová židovská hvězda

ocenění: Řemeslník roku 1998, 1. místo - obor klempíř 
vyhlašovatel - Střechy, pláště, izolace Ostrava

 

Kostel sv. Vavřince, Uhřínov p. Deštnou

Generální dodávka opravy střechy věže 

 

výjimečnost opravy - celá původní věž byla zdemontována, provedena výroba nové konstrukce krovu, následná montáž "na zemi" vč. oplechování, poté za pomoci jeřábové techniky osazení věže ve dvou částech na původní místo 

 

© 2021 Střechy, pokrývačství, klempířství, odvětrávané plechové fasády - firma PARIO Hradec Králové

 

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024