Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Realizace - opravy památek

Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Generální dodávka prací

Úplná rekonstrukce střech kostela - presbytář, pokladnice, hlavní loď, jižní a severní věž. Práce probíhají dle finančních možností již od roku 2010, předpokládané dokončení v roce 2017. 

 

 

 

Kutná Hora, Konvent Philip Morris ČR

Generální dodávka stavby

I.etapa - rok 2015 - centrální věž Konventu

II. etapa - rok 2016 - vrchní sedlová střecha Konventu

III. etapa - rok 2017 - boční loď Konventu - směrem do Rajského dvora

Arciděkanství - farní budova v Kutné Hoře

Obnova severního křídla. Jedná se o lešení, úpravy povrchů, povlakové krytiny (folie PVC Sikaplan 18 G 1,8 mm + geotextilie 500 g/m2), konstrukce tesařské, klempířské (Cu plech, tloušťka 0,55 mm), tvrdé krytiny (TONDACH, bobrovka režná, krytí na šupinu bez protisněhových opatření) a hromosvod.

 

Kostel sv. Mikuláše, Vraclav

Klempířské konstrukce - Cu plech, pokrývačské konstrukce - břidlice oblouk 30 x 20, 35 x 25

Obnova fasád

Kostel sv. Vavřince, Teplice nad Metují

 Obnova báně a střechy kostela – tesařské, klempířské konstrukce (krytina Al Prefa).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Oprava střech - hlavní loď a presbytář - výměna střešní krytiny za pálenou krytinu MEINDL, boční lodě - falcovaná CU krytina z tabulí, oprava krovů

Klášter čp. 1, Police n/Met.

Generální dodávka stavby

bobrovka Bramac, památkově červená, vykládaná volská oka, oprava krovu, postupná rekonstrukce střech

Ocenění:

  • IV. ročník mezinárodní pokrývačské olympiády BRAMAC - Slovensko 3. místo v kategorii historických budov vyhlašovatel - BRAMAC
  • Pokrývačská olympiáda BRAMAC 2002 - 2. místo v kategorii historických budov vyhlašovatel BRAMAC

Heřmanův Městec - Medov

Dílo je realizováno po etapách. Tesařské konstrukce - opravy tesařských konstrukcí (odbourání - uvolnění zdiva kolem zhlaví trámů, sanační práce na konstrukci stropu. Klempířské konstrukce - použití ZN-Ti plechu (lesklý), tl. 0,7 mm, provedení nového oplechování na střeše, žlaby a svody. Krytiny tvrdé - krytina TONDACH, taška borovka režná, šupinové krytí.

 

Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

Zhotovení nového střešního pláště. Provedeny klempířské a pokrývačské práce. Při klempířských konstrukcí byl použit pozinkovaný plech tl. 0,55 mm. Pokrývačské práce - pálená krytina bobrovka, kulatý řez. Hřeben a nároží objektu je provedeno z hřebenáčů osazených do malty.

 

Hrad Kost, Bibrštejnský palác

V roce 2016 byl na Bibrštejnském paláci zhotoven nový střešní plášť. Byly provedeny tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Na klempířské konstrukce byl použit Cu plech. Střešní krytina - přírodní štípaná břidlice, dovoz Španělsko. Jednoduché krytí šupinou o velikosti kamene 30/25 cm.

 

Kostel Všech Svatých, Stojice

 Výměna střešní krytiny za krytinu TONDACH – bobrovka, souvisejících klempířských konstrukcí z Cu, nové plechové krytiny sanktusníkové věžičky z Cu plechu.

Kutná Hora, Kostnice

V roce 2008 proběhla výměna střešní krytiny z přírodní štípané břidlice a související klempířské konstrukce z Cu na vstupní části objektu Kostnice. V roce 2014 byly zahájeny práce na lodi a presbytáři kaple. Na lodi kaple bylo využito francouzské krytí šestiúhelníkem, velikost kamene 30x30cm a na presbytáři dvojité krytí obdelníkem, velikost kamene 40x25cm.

 

Žíreč, Domov sv. Josefa

Nový střešní plášť na objektech pivovaru a fary. Klempířské konstrukce - použití Cu plechu, tl. 0,55 mm, rš. 670 mm a Al plechu Prefa, tl. 0,7 mm, rš. 650 mm. Nová střešní krytina - Tondach, taška Francouzská 14, režná a krytina Tondach, taška bobrovka, režná, korunové krytí.

Ocenění objektu Pivovaru: Cena Cechu Klempířů, pokrývačů a tesařů 2015, 2. místo v kategorii Nejlepší pokrývačské dílo roku 2015.

BD Hradec Králové, Mostecká ulice

Demontáž plechové krytiny a oplechování. Provedeny tesařské, klempířské a pokrývačské práce. Klempířské konstrukce - využití Al plechu Prefa tl. 0,7 mm, antracit a TiZn plechu tl. 0,7 mm, předzvětralý modrošedý. Pokrývačské konstrukce - krytina TONDACH, taška STODO 12, měděná engoba.

 

Hradec Králové, Bílá věž

Provedení tesařských a klempířských prací. Tesařské konstrukce - nové ručně hoblované prvky. Klempířské konstrukce - použití Cu plechu, tl. 0,63 mm

Kostel Sv. Stanislava, Smidary

Celková rekonstrukce střešního pláště, oprava krovu, nová krytina z pálených bobrovek, klempířské práce z mědi.

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Lány na Důlku

 Oprava konstrukce střechy. Jedná se o tesařské práce, pokrývačské práce - krytina bobrovka TONDACH režná, krytí na šupinu.Klempířské práce - Cu plech, tloušťka 0,55 mm + hromosvod.

Vyšehrad, Bazilika sv. Petra a Pavla

 Kompletní oprava boční lodi – klempířské práce z CU plechu, krytina přírodní břidlice – šupina vel. 30/25, šestiúhelník - hlubinná těžba – dodavatel fa Magog (SRN), tesařské opravy krovu (tradiční tesařské spoje)

Kostel sv. Petra a Pavla, Chotěvice

Oprava střechy kostela. Stavební, tesařské, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, chemické ošetření krovu a lešení.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka

Generální dodávka stavby postupná oprava fasád, rekonstrukce střešního pláště, jak věže (měděná krytina), tak lodi (přírodní břidlice), množství restaurátorských prací (kamenické, kovářské).

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uhersku

Celková oprava krovu. Konstrukce klempířské - použití Cu plechu tl. 0,6 mm, rš. 670 mm. Krytiny tvrdé - krytina Bramac, taška bobrovka, pálená, režná, šupinové krytí.

 

kostel sv. Gottharda, Hořice v Podkrkonoších

Obnova střechy kostela –oprava krovu hlavní lodi, presbytáře a věže. Klempířské práce na lodi z CU plechu, věž oplechována z AL plechu Prefalz barvy červené. Krytina na střeše lodi a presbytáře z pálené bobrovky TONDACH.

 

Ústí nad Orlicí, vila - oprava věže

Oprava věže a střechy vily. Klempířské práce - použití Zn-Ti plechu 0,7 mm (předzvětralý, modrošedý) Rheinzink, u specielních prvků - z hlubokotažného titanzinku. Demontáž stávajícího oplechování, provedení nového oplechování na střeše věže, žlab a svody. Atypické klempířské prvky jsou vyráběné ve vlastní klempířské dílně (např. nároží). Tvrdé krytiny - Eternit, červená barva. Atypická velikost použitých šablon ve velikosti a tvaru podle poskytnutých rozměrů původní krytiny.

 

Hrobka H 108 Familie Jerie, Vrchlabí

Stavební práce - statické zajištění objektu hrobky – oprava a výměna krovu a střešního pláště ( břidlicové šablony ) vč. svodů a žlabů, oprava koruny zdiva.

pošta Chrudim

Oprava střešní krytiny. I. etapa: Střešní pláště - skládaná krytina na sucho - pálená krytina Jirčanka TONDACH a další související práce. II. etapa: Centrální věž a boční křídla – krytina z přírodní štípané břidlice, pasířské opravy a doplnění chybějících či poškozených prvků. III. etapa: Stropní konstrukce – zateplení podlahy půdního prostoru.

 

Kostel Zvěstování Panny Marie, Heřmanův Městec

Demontáž stávající krytiny vč. bednění, montáž nového bednění a provizorní zakrytí střechy lodi kostela. Pokrývačské práce - břidlice. Klempířské práce - titanzinkový plech.

 

kostel Grunta

Oprava konstrukce střechy lodi kostela. Pokrývačské práce- tvrdá krytina TONDACH, Pražský prejz na sucho, režný. Klempířské práce - Cu plech, tloušťka 0,55 mm.

 

Kostel sv. Petra v Plotištích nad Labem

Oprava římsy, výměna střešního pláště lodi, presbyteria a sakristie. Klempířské práce - Cu plech a pokrývačské práce - bobrovka, šupinové krytí, skládání na sucho

 

Kostel Panny Marie de Sale, Jičín

Generální dodávka stavby, oprava krovu věže a lodi, nová krytina věže z CU plechu, dodávka nového kříže vč. zlacení, oprava fasády objektu, nová střecha lodi z pálené bobrovky, dále nová plechová krytina na přístavcích.

 

Radhošť, kostel sv. Jiří Mučedníka

Oprava střechy a stropu. Pokládka tvrdé krytiny Eternit Dacora, česká šablona hladká, barva anthracit. Pokrývačské a klempířské práce, hromosvody.

 

Kostel sv. Václava, Veliš

Generální dodávka stavby

 

Rekreační letovisko Studánka, Rychnov nad Kněžnou

Celková rekonstrukce památkově chráněných objektů letoviska.

kostel sv. Ducha, Broumov

Generální dodávka stavby, oprava střechy vč. krovu, krytina pálená bobrovka, vykládané volské oko.

 

Kostel Sv. Jakuba, Dolní Lánov

Generální dodávka stavby, původní zvětralý eternit nahrazen eternitovými obdélníky 40/23 na háčky, dvojité krytí, oprava krovu. 

kostel sv. Jakuba, Paběnice

Generální dodávka stavby, původní zvětralá přírodní břidlice nahrazena eternitovými šablonami Dacora 40/40, oplechování sanktusníkové věže mědí, oprava krovu.

 

Areál domova sv. Josefa v Žírči – kostel sv. Anny

Veškeré klempířské práce provedeny z měděného plechu Cu tl. 0,55 mm, bez jakékoli úpravy povrchu. Pokrývačské práce z pálené krytiny TONDACH, Francouzská taška režná, reliéf (ornament) s povrchovou úpravou engoba.

 

Kostel sv. Václava, Horní Beřkovice

Celková rekonstrukce střešního pláště. Tesařské práce (laťování, bednění). Klempířské práce – použití Al plechu PREFA tl. 0,7 mm, oplechování věže z PREFALZU. Tvrdé krytiny – TONDACH, taška bobrovka režná, šupinové krytí vč. doplňků. 

Desná, městský úřad

Krytina - přírodní štípaná břidlice (dovoz ze Španělska), čtverec 30x30, krytí ve stoupajících řadách, plochy lemovány. Klempířské konstrukce - Cu plech, tl. 0,55 mm (hromosvody - Cu).

 

Obchodní akademie Hradec Králové

Generální dodávka stavby

 

Zámek, Poděbrady

Rekonstrukce střech jižního a západního křídla křídla - tesařské, pokrývačské a klempířské práce. Nová krytina z prejzů Tondach do malty. Použito závěsné lešení FOX. 

 

Kostel sv. Jiří a Martina, Martinkovice

generální dodávka stavby

oprava střešního pláště lodi - německý eternit Dacora structur 30/30 s obloukovým řezem, detaily (úžlabí, nároží) vykládané 

 

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

 Významný historický objekt v centru Znojma

Zámek Bon Repos, Stará Lysá

Rekonstrukce střešního pláště spočívající v opravě krovu s důrazem na zachování a nepoškození vnitřních fresek a maleb, původní krytina nahrazena měděným plechem. Při opravě nahrazeny neumělé klempířské ozdoby pasířskými prvky, dle požadavku památkářů a investora. 

 

Kaple Panny Marie Sněžné, Hvězda

Generální dodávka

oprava poškozeného krovu, nová krytina z měděného plechu

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Skuteč

generální dodávka stavby

oprava střešního pláště, původní eternit nahrazen přírodní břidlicí, náročné opravy historického krovu

 

Kostel Sv. Vavřince, Vysoké Mýto

výměna původní dožilé břidlicové krytiny lodi za přírodní břidlici, vč. vykládání ornamentů v ploše 

 

Lékárna Jilemnice

 Oprava centrální věže

Palmová zahrada, Hradec Králové

Klempířské konstrukce z Cu plechu, tvrdé krytiny – materiál přírodní štípaná břidlice, čtverec 30x30 s obloukovým řezem.

 

Prachárna Chrudim

Historický objekt, součást původního hradebního opevnění města 

Klicperovo divadlo, Hradec Králové

kameninová bobrovka, v části plochy použita na ramenátech oblá bobrovka (vyrobená na zakázku)

 

Hartigovský pavilon, Pražský Hrad

Generální dodávka stavby


významná referenční zakázka
oprava stávajícího krovu
nová krytina pavilonu dle požadavků památkářů - pálený prejz do malty, předem povrchově upraven nástřikem 30% antico engoby, oplechování věže z mědi provedeno ojedinělým způsobem technologií Nordic green (opatření povrchu mědi zelenou patinací) 

Ocenění: Řemeslník roku 2000 - obor pokrývač vyhlašovatel - Střechy, pláště, izolace Ostrava

 

Židovská synagoga, Hradec Králové

Generální dodávka stavby 


Celková rekonstrukce celé kopule, klempířské prvky z mědi, zhotovení replik původních ozdobných prvků. Osazena nová židovská hvězda. 

Ocenění: Řemeslník roku 1998, 1. místo - obor klempíř 
vyhlašovatel - Střechy, pláště, izolace Ostrava

 

Kostel sv. Vavřince, Uhřínov p. Deštnou

generální dodávka opravy střechy věže 

výjimečnost opravy - celá původní věž byla zdemontována, provedena výroba nové konstrukce krovu, následná montáž "na zemi" vč. oplechování, poté za pomoci jeřábové techniky osazení věže ve dvou částech na původní místo 

 

© 2017 Střechy, pokrývačství, klempířství, odvětrávané plechové fasády - firma PARIO Hradec Králové

 

 

 

Vytvořila BusinessMC, Použit redakční systém PublicMC s podporou mediální skupiny MediaMC | Zpravodajství Online | Copyright: BusinessMC 2008-2017